NHỤY HOA NGHỆ TÂY - VÀNG ĐỎ

Nhụy hoa nghệ tây được mệnh danh là vàng đỏ